U bevindt zich op:   Home  »  Onderwijs  »  Secties  »  Nederlands

Sectie Nederlands    Wij vormen gezamenlijk de sectie Nederlands. [v.l.n.r.]:  
    mevr. Meerkerk, mevr. Stremler, dhr. Kroon, mevr. Kleyn, mevr. Daniëls, mevr. Veldhuizen.

De sectie Nederlands bestaat uit zes personen: mevrouw Daniëls (onderbouw), mevrouw Kleyn (onderbouw en bovenbouw), de heer Kroon (onderbouw en bovenbouw), mevrouw Meerkerk (onderbouw en bovenbouw), mevrouw Stremler (onderbouw en bovenbouw) en mevrouw Veldhuizen (onderbouw).

Dit schooljaar werken we in leerjaar 3 t/m 6 met de methode Nieuw Nederlands. In klas 1 en 2 werken we op dit moment nog met andere methodes, maar vanaf schooljaar 2017-2018 voeren we in klas 1 de nieuwste (zesde) editie van Nieuw Nederlands in en het jaar erop volgt klas 2. De methode heeft een goede, digitale component die we o.a.  inzetten om te kunnen differentiëren.

In de onderbouw besteden we veel aandacht aan de ‘instrumenten’ die nodig zijn voor goed lees-en schrijfvaardigheidsonderwijs, zoals grammatica, spelling, woordenschat en stijl. Daarnaast enthousiasmeren we de leerlingen voor jeugdliteratuur, o.a. door het houden van een voorleeswedstrijd in leerjaar 1, het organiseren van een schrijversbezoek in leerjaar 2 en het promoten van nieuwe jeugdboeken in de les.

Vanaf klas 3 verschuift de aandacht naar het lezen en schrijven van langere teksten. De leerlingen werken bij schrijfvaardigheid veel in groepsverband, waardoor ze met en van elkaar kunnen leren. Ook het onderdeel formuleren neemt een belangrijkere plaats in.
 
Net als in de onderbouw besteden we in de bovenbouw veel aandacht aan literatuur. In klas 5 hebben de leerlingen zelfs vier uur Nederlands waarvan ten minste één uur gereserveerd is voor de behandeling van de literatuurgeschiedenis.
 
Als voorbereiding op een belangrijk onderdeel van het eindexamenprogramma, het referaat, oefenen leerlingen vanaf klas 1 met mondelinge voordrachten.

We stellen hoge eisen aan onze leerlingen. Wij willen taalvaardige leerlingen afleveren die op alle vlakken (schrijf-, lees- en spreekvaardigheid) goed uit de voeten kunnen.