U bevindt zich op:   Home  »  Onderwijs  »  Decanaat

Decanaat


Graag stel ik mij even aan u voor.
 
Mijn naam is mevrouw B. Dolman. Als decaan omvat mijn taak het geven van voorlichting omtrent vervolgstudie en beroep.

Ik geef voorlichting, verzamel en rubriceer documentatie en voer gesprekken met individuele leerlingen en hun ouders.
In het derde, vierde en vijfde leerjaar worden enkele keuzelessen gegeven, die toegevoegd worden aan het verplichte lesrooster. Deze taakafbakening neemt niet weg, dat ook de overige docenten, mentoren en de schoolleiding veel zorg besteden aan de keuzebegeleiding.

In klas drie kiezen de leerlingen een lessenpakket, een zogenaamd profiel, waarin ze eindexamen wensen te doen. Aan de definitieve vaststelling van deze profielkeuze gaat een online lessenmodule, en een informatiebijeenkomst voor leerlingen èn ouders vooraf.
In klas 4 en 5 bezoeken de leerlingen enkele Open Dagen of Meestudeer Dagen. Zij krijgen hier verlof voor. Dit jaar bezochten we ook een speciaal voor klas 4 en 5 georganiseerde Studiekeuzebeurs plus in Rotterdam.

Grote successen in de bovenbouw zijn de jaarlijkse Studiekeuzedag voor klas 5 en de tweejaarlijkse Speeddate, waarbij ouders telkens in enkele minuten de vragen van de bovenbouwleerlingen over hun beroepspraktijk beantwoorden.
Tevens verstrek ik onder meer inlichtingen over vervolgopleidingen en het aanvragen van studietoelagen.
Ook kunnen leerlingen bij mij terecht voor problemen die zijdelings met de keuze van vakken samenhangen. Ouders die contact wensen met de decaan over het te kiezen profiel of de te volgen (beroeps)richting, kunnen vanzelfsprekend te allen tijde een afspraak maken.
Ten slotte, ik ben iedere donderdag beschikbaar voor decanenactiviteiten.
i.dolman@camphusianum.nl


  Klik hier voor de pagina van het Camphusianum op het Decaannet