U bevindt zich op:   Home  »  Onderwijs  »  Begaafdheidsprofielschool  »  U-Talent - Informatie

U-Talent - Informatie


Combinatie U-Talent programma Utrecht en schoolprogramma op het Camphusianum

Het Gymnasium Camphusianum is een partnerschool van U-Talent, het bèta-netwerk van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht.
U-Talent biedt havo- en vwo-leerlingen unieke mogelijkheden om zich te verdiepen en te verrijken. Leerlingen komen naar de Universiteit Utrecht of de Hogeschool Utrecht voor activiteiten die hen vergezichten en toepassingen laten zien van de bètavakken. Er zijn activiteiten voor leerlingen uit bijna alle leerjaren havo en vwo.
Lees meer op: www.u-talent.nl. De partnerscholen bieden daarnaast verrijking en verdieping aan in het bèta-onderwijs van hun eigen school.
Leerlingen krijgen zo meer inzicht in onderwerpen die in het reguliere programma weinig aan bod komen: leren onderzoeken en ontwerpen, en samenwerken.

  U-Talent campusleerlingen jaarklas 2019: Margje, Myrthe, Jorien, Joris, Jelle en Pim.

Aan het eind van klas 6 wordt het campusprogramma en schoolprogramma afgerond met de uitreiking van een certificaat. 

Afgelopen schooljaar is het U-talent programma uitgebreid met één en tweedaagse bètamodules voor klas 1 t/m 3. 


Hierna zullen de PTA’s betreffende de schoolprogramma’s U-talent van de jaarklassen worden geplaatst.


  Certificaatuitreiking jaarklas 2019.